Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2017

iamlosingmyselfff
7053 da39 500
iamlosingmyselfff
iamlosingmyselfff
iamlosingmyselfff
Nie byłeś w moim typie, dopóki przez przypadek nie spojrzałeś w moje oczy.
Reposted fromherside herside viabadgal badgal

August 03 2017

iamlosingmyselfff
5184 7771
Reposted fromdobby dobby viapersona-non-grata persona-non-grata
iamlosingmyselfff
9301 ef10 500
Hannibal S03E04

August 02 2017

iamlosingmyselfff
0636 18f8 500
Reposted frommaliwa maliwa viapersona-non-grata persona-non-grata
iamlosingmyselfff
Ja i tak nie zmienię się
Choćbym nie wiem naprawdę jak chciał
— Myslovitz "Wieża melancholii"
iamlosingmyselfff
"Co ciekawego w życiu robisz?" - jedno pozornie proste pytanie, zadane przez faceta zbierającego drobne pod sklepem, a ja nagle nie mam pojęcia co powiedzieć. Uczę się, jem, śpię oglądam seriale, spotykam ze znajomymi? Żadna z tych rzeczy nie wydaje się ciekawa, przecież każdy to robi. I nagle wydaje mi się, że powinnam w każdej chwili robić coś, o czym później będę mogła opowiadać wnukom. Tylko dlaczego mając tą świadomość, dalej nie jestem w stanie wziąć się w garść i sprawić aby moje życie było warte coś więcej, niż codzienne proste czynności?
iamlosingmyselfff
4426 257a 500
iamlosingmyselfff

July 31 2017

iamlosingmyselfff
8376 e624
iamlosingmyselfff

July 24 2017

iamlosingmyselfff
iamlosingmyselfff
Bo to takie cudowne dla kobiety,
kiedy wie, że ktoś żył jakimś filmem, który kręcił z nią sobie w głowie.
— J. Żulczyk
Reposted fromsummerkiss summerkiss viabadgal badgal
iamlosingmyselfff
Zakochanie opisać jednym słowem - spojrzenie.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadgal badgal
iamlosingmyselfff
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl