Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2017

iamlosingmyselfff
8699 4b5e
iamlosingmyselfff

“I want food”

June 06 2017

iamlosingmyselfff
iamlosingmyselfff

Dzisiejsze związki polegają na tym, że ludzie zdzierają z siebie ubrania, on dochodzi na jej brzuch albo tyłek, ale nie mogą nawzajem dotykać swoich telefonów. Że żyjemy niby razem, ale jednak osobno.

Czy znam przepis na idealny związek? Nie. Ale wiem, że aby być w dobrym związku z mężczyzną trzeba budować razem z nim historię. Zaś by być w udanym związku z kobietą, trzeba dawać jej emocje.

W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują.

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viamyinstantneed myinstantneed
iamlosingmyselfff
Bo ludzie skomplikowani muszą do siebie mówić wprost.
Reposted fromPoranny Poranny viacoolstorybro23 coolstorybro23
iamlosingmyselfff
0206 b40f
Reposted fromjethra jethra viacoolstorybro23 coolstorybro23
iamlosingmyselfff
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— Magdalena Witkiewicz
iamlosingmyselfff
9704 e357
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata
iamlosingmyselfff
Nie miałem żadnych zainteresowań. Nic mnie nie obchodziło. Zupełnie nie wiedziałem, jak się wywinąć z tego wszystkiego. Inni umieli przynajmniej delektować się życiem. Jakby rozumieli coś, czego ja nie rozumiałem. Może miałem jakiś brak. Niewykluczone. Często czułem, że jestem gorszy. Chciałem się tylko od nich odczepić. Ale nie było dokąd pójść. Samobójstwo? Jezus Maria, jeszcze jedna robota do odwalenia. Miałem ochotę przespać pięć lat, ale mi nie dawali.
— Charles Bukowski - "Z szynką raz!"
iamlosingmyselfff
9691 90ee 500
Reposted fromoll oll viaszarakoszula szarakoszula
iamlosingmyselfff
7551 c1c0 500
Reposted frompeper peper viapersona-non-grata persona-non-grata

June 05 2017

iamlosingmyselfff
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viabadgal badgal
iamlosingmyselfff
To była pierwsza rzecz, której musiałem się o Niej dowiedzieć i być może najtrudniejsza jakiej przyszło mi się kiedykolwiek nauczyć – a mianowicie tego, że Ona jest tylko swoją własnością, a to, co mi daje, jest kwestią Jej wyboru i jest przez to cenniejsze.
— Barbara Hambly
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viabadgal badgal
iamlosingmyselfff
Reposted frommyrla myrla viabadgal badgal

May 29 2017

iamlosingmyselfff
iamlosingmyselfff
4088 9860 500
iamlosingmyselfff
7881 bbd5
Reposted frompeper peper viapersona-non-grata persona-non-grata
iamlosingmyselfff

Przynosili kwiaty.

Pisali.

Chcieli mnie,

trzymać za ręce.

Jednak, 

kwiaty usychały,
wiadomości nie dochodziły, 
ręce wolałam trzymać
w kieszeniach.
Wolałam czekać 
na Ciebie.

Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viazwariowalam zwariowalam
4871 6d3f 500

unabashedlyhauntednight:

She was sleeping like this! So cute 😍😭

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl