Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2017

4871 6d3f 500

unabashedlyhauntednight:

She was sleeping like this! So cute 😍😭

iamlosingmyselfff
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński
0056 c808 500

rumineely:

Alva necklaces ✨

Reposted fromtosiaa tosiaa viazwariowalam zwariowalam
iamlosingmyselfff
Jeszcze raz
— chciałabym
iamlosingmyselfff
2762 611b 500
Reposted fromkrzysk krzysk viazwariowalam zwariowalam
iamlosingmyselfff
iamlosingmyselfff
iamlosingmyselfff
0465 e0af
iamlosingmyselfff
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viazwariowalam zwariowalam
iamlosingmyselfff
2339 21f5 500
iamlosingmyselfff
Każdy od czasu do czasu dostaje gwałtownego ataku wątpliwości z rodzaju co by było gdyby.
iamlosingmyselfff
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— M. Hłasko - Opowiadania
Reposted frommalchanceux malchanceux viazwariowalam zwariowalam
iamlosingmyselfff
4536 349a 500
Barcelona
Reposted fromvolldost volldost viazwariowalam zwariowalam
iamlosingmyselfff
5527 fd22
iamlosingmyselfff
Nic nie było tu przed Tobą i po Tobie też nie będzie nic...
— Królak mistrz
Reposted byanotherwaytodie anotherwaytodie

May 24 2017

8356 b98d 500
Reposted fromtimberwolfoz timberwolfoz viaSkydelan Skydelan
0041 7229
Reposted fromsunlight sunlight viaSkydelan Skydelan
iamlosingmyselfff
Znowu wszystko zmienia się w lód. A ja kiedy w lód się zamienię
to bardzo wolno topnieję.
— happysad - Heroina
Reposted frommartinif16 martinif16 viabadgal badgal
iamlosingmyselfff
Nic nie stoi na twojej drodze oprócz ciebie.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadgal badgal
iamlosingmyselfff
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viabadgal badgal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl