Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2017

iamlosingmyselfff
2025 26fb 500
Poznań, gdzieś w okolicach Starego Rynku.
Reposted frommaybeyou maybeyou viabadgal badgal
iamlosingmyselfff
Przypominam sobie jak lubiłem się Ciebie domyślać
— pezet
Reposted fromnoicoztego noicoztego viabadgal badgal
iamlosingmyselfff
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.
Reposted frompanikea panikea viabadgal badgal
iamlosingmyselfff
Reposted fromvolldost volldost viabadgal badgal
iamlosingmyselfff
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabadgal badgal
iamlosingmyselfff
Reposted fromciarka ciarka viabadgal badgal
8983 2f16
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaszarakoszula szarakoszula
iamlosingmyselfff
Kiedy otarłem łzy, byłem już innym człowiekiem.
— Wiesław Myśliwski

May 14 2017

iamlosingmyselfff
iamlosingmyselfff
iamlosingmyselfff
Bo nie można przeciągać tych spraw w nieskończoność. W którymś momencie po prostu pociągasz za plaster i boli, ale za chwilę jest już po wszystkim i czujesz ulgę.
— J. Green 'Szukając Alaski'
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaszarakoszula szarakoszula
iamlosingmyselfff
5870 ba3a
Reposted fromnyaako nyaako viaszarakoszula szarakoszula
9727 b49c 500

Along the Nahe, Germany.

Reposted fromgoetze goetze viapersona-non-grata persona-non-grata
iamlosingmyselfff

May 12 2017

iamlosingmyselfff
Przypominam sobie jak lubiłem się Ciebie domyślać
— pezet
Reposted fromnoicoztego noicoztego viakolwiekco kolwiekco
iamlosingmyselfff
4973 928d 500
Reposted fromoll oll viapersona-non-grata persona-non-grata

May 11 2017

iamlosingmyselfff
Tonę pod ciężarem tego wszystkiego.
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viapersona-non-grata persona-non-grata
iamlosingmyselfff
Mam dwadzieścia osiem lat i nienawidzę swojego życia, ale wiecznie brakuje mi czasu i energii, żeby je zmienić. W niedziele włóczę się po muzeach, gdzie przynajmniej jest ciepło, albo zatapiam się w lekturze książki z biblioteki, albo bawię się radiem. Wiem jednak, że niebawem nadejdzie poniedziałek, a kiedy o tym myślę, ogarnia mnie panika, bo zdaję sobie sprawę, że donikąd nie zmierzam, tylko po prostu staram się przeżyć.
— M. Paver "Cienie w mroku"
iamlosingmyselfff
5496 07d2
0769 ecd3 500

c-cassandra:

Handling responsibilities like an adult.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl