Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2017

9656 a5e5 500

lamus-dworski:

Kraków, Poland photographed by Henryk Hermanowicz, 1960s.

Photos via Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Reposted fromtwice twice viapersona-non-grata persona-non-grata
iamlosingmyselfff
6136 8b11 500
Reposted fromtost tost viapersona-non-grata persona-non-grata
iamlosingmyselfff
Aby być szczęśliwym z mężczyzną, trzeba go bardzo dobrze zrozumieć i trochę kochać. Aby być szczęśliwym z kobietą, trzeba ją bardzo kochać i w ogóle nie próbować zrozumieć.
— Witold Zechenter
Reposted fromohshit ohshit viapersona-non-grata persona-non-grata
iamlosingmyselfff
Prędzej czy później zwariować muszę, bo się nie w świecie, ale w sobie duszę.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromtutaj tutaj viapersona-non-grata persona-non-grata
0657 285b 500

squeakykins:

is that a THREAT

iamlosingmyselfff
4947 2b06 500
Reposted fromkaiee kaiee viapersona-non-grata persona-non-grata
iamlosingmyselfff
4519 2070
iamlosingmyselfff
Biegł, zanosząc się łkaniem, uszy bolały go z zimna...
— wspominałam już jak bardzo męczą mnie czwartki?
iamlosingmyselfff
7957 3bff

September 06 2017

iamlosingmyselfff
Chciałem ją pocieszyć, ale nikt nie jest w stanie pocieszyć kobiety, która nie była nigdy kochana.
— Andreas Altmann - "Zasrane życie mojego ojca, zasrane życie mojej matki i moja zasrana młodość"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszarakoszula szarakoszula

August 12 2017

iamlosingmyselfff
Myślała o tym, że spotkała – zupełnie przypadkowo – niezwykłego człowieka. Że chciałaby, aby był na zawsze. Na wieczność. Czuła się przy nim tak wyróżniona i tak jedyna jak przy nikim na świecie.
— J. L. Wiśniewski, 'S@motność w sieci'
Reposted fromjust-breathe just-breathe viabadgal badgal
iamlosingmyselfff
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. A przecież żal.
— Ignacy Karpowicz "Sońka"
iamlosingmyselfff
4156 0ace
4848 2d3a 500
Reposted fromunco unco viapersona-non-grata persona-non-grata

August 11 2017

iamlosingmyselfff
3672 ab9a
Reposted fromcygaretka cygaretka viacoolstorybro23 coolstorybro23
iamlosingmyselfff
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl