Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2018

iamlosingmyselfff
2762 8842 500
Reposted fromathaiya athaiya viazwariowalam zwariowalam
iamlosingmyselfff
iamlosingmyselfff
iamlosingmyselfff
3857 0473
Reposted fromGIFer GIFer viapersona-non-grata persona-non-grata
iamlosingmyselfff
2350 ba42 500
Barri Gòtic, Barcelona, Spain
iamlosingmyselfff
iamlosingmyselfff
Pamiętaj, że rozpada się tylko to, co było zbudowane na iluzji albo kłamstwie. Rozpada się tylko po to, żeby zmusić Cię do szukania prawdy.
— Beata Pawlikowska
iamlosingmyselfff
3560 5145 500
Reposted frompiehus piehus viazwariowalam zwariowalam
6526 e95f 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viazwariowalam zwariowalam
iamlosingmyselfff
Ludzie obrzydzili mi połowę mego życia wtrącaniem się w moje sprawy i dawaniem mi przestróg.
— Marek Hłasko
iamlosingmyselfff
iamlosingmyselfff
Z przeszłością trzeba sie rozstać, nie dlatego, że była zła - dlatego że jest martwa.
Reposted frommefir mefir viaonlyhope onlyhope

January 11 2018

iamlosingmyselfff
sam się dziwię ile można znieść
— Kortez 'Od dawna już wiem'
iamlosingmyselfff
iamlosingmyselfff
iamlosingmyselfff
Nie miałem żadnych zainteresowań. Nic mnie nie obchodziło. Zupełnie nie wiedziałem, jak się wywinąć z tego wszystkiego. Inni umieli przynajmniej delektować się życiem. Jakby rozumieli coś, czego ja nie rozumiałem. Może miałem jakiś brak. Niewykluczone. Często czułem, że jestem gorszy. Chciałem się tylko od nich odczepić.
— Charles Bukowski - "Z szynką raz!"

October 28 2017

9656 a5e5 500

lamus-dworski:

Kraków, Poland photographed by Henryk Hermanowicz, 1960s.

Photos via Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Reposted fromtwice twice viapersona-non-grata persona-non-grata
iamlosingmyselfff
6136 8b11 500
Reposted fromtost tost viapersona-non-grata persona-non-grata
iamlosingmyselfff
Aby być szczęśliwym z mężczyzną, trzeba go bardzo dobrze zrozumieć i trochę kochać. Aby być szczęśliwym z kobietą, trzeba ją bardzo kochać i w ogóle nie próbować zrozumieć.
— Witold Zechenter
Reposted fromohshit ohshit viapersona-non-grata persona-non-grata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl