Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 06 2017

iamlosingmyselfff
Chciałem ją pocieszyć, ale nikt nie jest w stanie pocieszyć kobiety, która nie była nigdy kochana.
— Andreas Altmann - "Zasrane życie mojego ojca, zasrane życie mojej matki i moja zasrana młodość"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszarakoszula szarakoszula

August 12 2017

iamlosingmyselfff
Myślała o tym, że spotkała – zupełnie przypadkowo – niezwykłego człowieka. Że chciałaby, aby był na zawsze. Na wieczność. Czuła się przy nim tak wyróżniona i tak jedyna jak przy nikim na świecie.
— J. L. Wiśniewski, 'S@motność w sieci'
Reposted fromjust-breathe just-breathe viabadgal badgal
iamlosingmyselfff
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. A przecież żal.
— Ignacy Karpowicz "Sońka"
iamlosingmyselfff
4156 0ace
4848 2d3a 500
Reposted fromunco unco viapersona-non-grata persona-non-grata

August 11 2017

iamlosingmyselfff
3672 ab9a
Reposted fromcygaretka cygaretka viacoolstorybro23 coolstorybro23
iamlosingmyselfff
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
iamlosingmyselfff
8998 4523
Reposted fromczajnikq czajnikq viacoolstorybro23 coolstorybro23
iamlosingmyselfff
Reposted fromcouples couples viahormeza hormeza
iamlosingmyselfff
4259 4353
us, statues
Reposted fromcats cats viahormeza hormeza
iamlosingmyselfff
iamlosingmyselfff
8056 6e6e
Reposted fromcalifornia-love california-love viahormeza hormeza
iamlosingmyselfff
Spotykasz kogoś i nie wiadomo dlaczego, zatrzymujesz się właśnie przy tej osobie, a ona przy tobie. Zawsze warto się zatrzymać. Byłoby cudownie, gdybyśmy zatrzymywali się częściej.
— Jacek Bławut, "Bilans dokumentalisty. Jakim cudem może być człowiek", Kino 10/12
Reposted from1923 1923 viahormeza hormeza
iamlosingmyselfff
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viahormeza hormeza
iamlosingmyselfff
3387 09ea
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahormeza hormeza
iamlosingmyselfff
6296 b2ad
Reposted fromsummerkiss summerkiss viahormeza hormeza
iamlosingmyselfff
1410 0ce9
Reposted fromdecepcion decepcion viahormeza hormeza
iamlosingmyselfff

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viahormeza hormeza
iamlosingmyselfff
Te łzy więzione pod po­wieką naj­więcej nas pieką. 
— Jan Izydor Sztaudynger
Reposted fromday11shadow day11shadow viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl