Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2018

iamlosingmyselfff
3473 5c56 500
Reposted from4777727772 4777727772 viazwariowalam zwariowalam
4168 757e
Reposted fromtwice twice viaszarakoszula szarakoszula
iamlosingmyselfff
0949 8015
Reposted fromkarahippie karahippie viaszarakoszula szarakoszula
iamlosingmyselfff
Reposted fromshakeme shakeme viaszarakoszula szarakoszula
iamlosingmyselfff
8914 7572 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaszarakoszula szarakoszula
iamlosingmyselfff
Reposted fromjasminum jasminum viazwariowalam zwariowalam
iamlosingmyselfff
Czuję się zupełnie do niczego. Czuję się, jakbym poszła do kina, film się skończył, zapaliły się światła, wszyscy wyszli już z sali, a ja dalej tam siedzę i próbuję zrozumieć, co się właściwie wydarzyło.
— A. J. Finn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazwariowalam zwariowalam
iamlosingmyselfff
3169 5bec
Reposted fromnigatin nigatin viazwariowalam zwariowalam
iamlosingmyselfff
Moje życie nie było usłane różami. Wiele przeszłam. Wiele traum mam na koncie. Ale we wszystkim próbuję doszukiwać się plusów. Wyciągam wnioski z porażek. I doskonalę się na błędach. I to jest piękne. Że nigdy się nie poddałam.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazwariowalam zwariowalam

July 29 2018

iamlosingmyselfff
3903 fb79
iamlosingmyselfff
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
iamlosingmyselfff
Już zbyt wiele się stało,
co się stać nie miało,
a to, co miało nadejść,
nie nadeszło.
— Wisława Szymborska
Reposted fromkrn krn viapersona-non-grata persona-non-grata
iamlosingmyselfff
Co znaczą dwadzieścia cztery godziny, kiedy nie udało się całe życie?
— Éric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki
iamlosingmyselfff
0603 bbb4 500
Reposted fromxanth xanth viapersona-non-grata persona-non-grata
iamlosingmyselfff
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.
— Autor nieznany
iamlosingmyselfff
iamlosingmyselfff
Bo utrata życia nie jest wcale najgorszą rzeczą, jaka może spotkać człowieka. Najgorsza jest utrata tego, po co się żyje.
— Jo Nesbø
iamlosingmyselfff
iamlosingmyselfff
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— J. Żulczyk
iamlosingmyselfff
8648 e316
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl